NOV 04 2016

Att arbeta med outplacement

Företag, Tips

outplacement_274167242

Outplacement är en process där arbetsgivare söker hjälpa anställda som lämnar företaget på grund av nedskärningar och liknande att hitta nya jobb på arbetsmarknaden.

Detta är något började få fotfäste i arbetsvärlden under 1980- och 1990-talen. Det användes både för att underlätta för de som fick gå och de som stannade kvar. Att förlora jobbet kan vara en av de mest stressfulla händelserna i ens liv, men jobbar man på ett företag som arbetar med outplacement kan denna stress reduceras avsevärt.

Det är väldigt vanligt att ett företag tar hjälp utifrån när det kommer till outplacement och det kan inkludera flera olika typer av aktiviteter som workshops, personliga samtal, praktiska tips och liknande. Dessa kan levereras till de tidigare anställda en och en eller i grupper beroende på aktiviteten och arbetssättet.

Hur man vägleder dessa personer är också högst varierande. Är det till exempel i en bransch där det kan vara svårt att hitta jobb kan outplacement hjälpa de drabbade att använda sina expertiser i andra områden eller, om möjligt, assistera dem med att starta eget.

Som tidigare sagt är denna process även av fördel till de som blir kvar på företaget. Detta är delvist rent moraliskt då de vet att deras tidigare kollegor blir väl omhändertagna och får hjälp att hitta sin väg på arbetsmarknaden. Men det låter dem även veta att denna supportstruktur finns på plats för dem om något skulle ske i framtiden. Utan detta är det lätt hänt att moralen drabbas, anställda blir mer stressade och känner att deras jobb och framtid är mer osäker. Och stress är något alla bör sträva efter att undvika.