OKT 01 2015

B2B – Business to business

Företag

B2B Business to BusinessAtt företag säljer till konsumenter brukar kallas B2C (Business to consumer) och det kan vara den handel som sker genom fysisk butik eller online. B2B (Business to Business) är den handel som sker mellan två företag. Det kan vara fråga om tjänster eller varor som säljs och köps företag emellan.

Det är inte alls ovanligt att mellan två företag att det skriv avtal på hur tjänsterna eller varorna ska levereras. Dessa avtal kan löpa under viss period och det finns en viss uppsägningstid på avtalen. Samma sak gäller vid offentliga upphandlingar mellan till exempel företag och kommuner. Det skrivna avtalet ska gälla tills parterna kommer överens om annat och ett nytt avtal skrivs eller sägs upp.

Den stora skillnaden då man gör affärer mellan företag och företag är att det sker oftast en annan typ av marknadsföring än då det fråga om affärer till konsumenter. Inom B2B så handlar det mycket om upphandling och kommunikation mellan företagen, det är inte fråga om direktreklam i brevlådan utan man bygger upp ett förtroende under kanske en lång tid. Man använder sig av sina kontakter och via de nätverk som finns företagare emellan.