AUG 17 2020

Vikten av ergonomi på arbetsplatsen

Business, Företag, Konsulter, Tips

Ergonomi är av största vikt för att arbetstagarna ska trivas på sin arbetsplats. Det minskar risken för arbetsskador och ohälsa på arbetsplatsen. Om du driver ett kontor är det ännu viktigare med en ergonomisk arbetsplats och det är du som arbetsgivarens ansvar att se till att ergonomin är bra. Det är ingenting de anställda kan…

Read the rest

APR 26 2017

En stark ledningsgrupp

Företag, Konsulter, Tips

Hur är det egentligen med företagets ledningsgrupp? Är det en stark och enad grupp eller är det lite hur som helst beroende på vem som den anställda talar med? En grupp där medlemmarna som tillhör ledningen väljer att agera på olika sätt inför de anställda kan snabbt orsaka stora problem, förvirring och i vissa fall…

Read the rest

AUG 26 2016

När man ska växa som företag

Företag, Konsulter, Tips

Ett växande företag är ett hälsosamt företag. Om du är en av dem som ska utöka företaget med fler anställda kan vi bara gratulera! Det är ett stort steg och en risk lika mycket som en möjlighet. När man tar in nytt folk behöver man ibland strukturera upp företaget och rutinerna. Arbetet måste omfördelas och…

Read the rest

JUN 25 2015

Hjälp utifrån

Företag, Konsulter, Tips

Ett företag kan inte göra allting själv. Förutom leverantörer av produkter och liknande, finns det fler tjänster och företag som man måste vara i kontakt med för att lyckas med sitt företagande.  Anbudsträning Om företaget sysslas med offentlig upphandling och liknande, är det livsviktigt att vara bra på det. Annars kommer ni bara förlora potentiella…

Read the rest

JUN 11 2015

Hitta mäklare – ta hjälp av konsult

Konsulter, Tips

När man ska sälja sin bostad gör man sällan detta själv, vi är mer eller mindre beroende av tjänsten som mäklare bidrar med, utan dem är det få som kan nå ut med informationen om försäljning och vara säker på att tillräckligt många kan komma åt denna. Svd skriver i en artikel från 2013 att det…

Read the rest