DEC 06 2018

En renare miljö för företagen

Företag

Många företag i Sverige arbetar för att bli mer miljövänliga och Sverige har under en lång tid arbeta för att bli ett mer klimatsmart land. Detta resulterar i att flera företag också går i de fotspåren och det utvecklas företag som arbetar med olika miljölösningar som gynnar andra företag.

Högre krav på företagen

Även konsumenterna börja ställa krav på producerande företag att produkterna ska vara så miljövänligt framställda som möjligt. Alla börjar bli allt mer medvetna om och hur vi ska agera för att skapa en bättre miljö. Företagen visar också upp att de har en önskan att miljö och klimat är en del av deras affärsplan. Tack vare miljötänket så kommer det också företag med nya innovativa lösningar för att exempelvis kunna rengöra stora system inom industrin. Det som tidigare rengjordes med miljöfarliga medel kan idag rengöras på ett miljövänligt sätt.

Fokus på miljön

Vi har under en längre tid haft fokus på miljön. Både företag och konsumenter. Visst det finns mycket att göra än, men det känns i alla fall som vi har kommit relativt långt och skapat bättre förutsättningar inom många företag. Det finns många olika typer av företag i vårt avlånga land och vissa kan det krävas mer av miljömässigt. Om alla försöker skapa den förändring som krävs så kommer vi att nå de klimatmål som idag finns. Tillsammans så kan vi skapa förändringar och förhoppningsvis få den miljö som vi så gärna vill ha.