NOV 04 2015

Förbättra företagets likviditet

Företag, Tips

shutterstock_255951103

Likviditet är ju företagets förmåga att betala räkningar och kunna lägga ut pengar för andra utgifter, det är helt enkelt skillnaden mellan de pengar som kommer in till företaget och de pengar som går ut från företaget.

För att se bra resultat behöver man inte alla gånger sälja för mer, ibland är det faktiskt lättare att skala ned på kostnader istället. Detta är något man ska försöka göra med jämna mellanrum.

Man kan även ta en titt på sina betalningsvillkor, det kan vara en bra idé att gå ned från 30 dagar till 14 eller kanske till och med 10 när man skriver nya avtal. Fakturering är också något man kan se över, detta bör man göra så fort som möjligt och vara noga med att skicka påminnelser för betalning så snart en faktura har förfallit.

En del väljer även att förbättra företagets likviditet genom att höja kontokrediten, tänk bara på att det kostar att ha kredit och att det är mer lönsamt att ha en motsvarande skuld som ett vanligt lån än en kontokredit som alltid är utnyttjad.

Är man i behov av att på kort sikt förbättra sin likviditet så kan man även välja att sälja tillgångar. Värdet av dessa är dock något man måste noga väga.

Likviditeten är bara en av de aspekter av företaget som kan utvecklas. Det finns mycket man kan göra för att skapa ett starkare företag.