FEB 10 2014

Kombinera produkt- och tjänsteportfölj

Företag

Många framgångsrika företag har idag en kombinerad produkt- och tjänsteportfölj. Det vill säga att de både säljer en produkt och hyr ut konsulter.

Det här är särskilt vanligt inom tekniktunga industrier som levererar avancerad teknik som kräver specialiserade operatörer och tekniker. Det kan även handla om konsultbolag som har produktifierat tjänster som många av deras kunder efterfrågar. Det kan också handla om produktbolag som har insett att de kan hyra ut konsulttimmar till sina kunder för att stödja de system de säljer.

Industri

Ett företag som kombinerar tjänster och produkter är Axxos industrisystem, som utbildar personal och implementerar system för uppföljning av effektivitet i industriproduktion. Bland deras kunder märks starka produktnamn som VOLVO och Cloetta, för att ge några exempel. För att få en heltäckande bild av Axxos tjänste- och produktutbud, gå in på deras webbplats www.axxos.com.

Ett system som kan hjälpa till med att få bort flaskhalsar i produktionen är Axxos OEE som automatiskt samlar information om ett företags maskinutnyttjande och skapar grafisk feedback på var stopp och väntetider uppstår i produktionen. Avsikten är att minska stopptiderna, öka hastigheten och förbättra kvaliteten. Axxos OEE ger er svart på vitt och visar tydligt var ert förbättrings- och effektiviseringsarbete ska starta. Målet är att öka lönsamheten med befintliga resurser.

Axxos erbjuder även verktyg och konsultning för att skapa LEAN produktion, det vill säga att eliminera åtgärder och funktioner i produktionen som inte skapar något värde för kunden. Axxos hjälper till med utbildning och systemimplementering för sina verktyg 5S och TPM.

Förbättringsarbete är svårt, därför hjälper Axxos er genom hela processen från idéstadiet till utbildning och installation av system för uppföljning och LEAN produktion.