JUN 30 2016

Ny upphandlingsstrategi från regeringen

Företag

Tommy Alven / Shutterstock.com

Tommy Alven / Shutterstock.com

I Sverige upphandlar myndigheter varor och tjänster för över 600 miljarder kronor per år. För att man ska kunna utveckla dessa inköp strategiskt har nu regeringen valt att lansera en nationell strategi för just detta.

Detta är ett dokument där regeringen har satt upp målsättning för den offentliga upphandlingen i Sverige. Detta klargör bland att hur man ska kunna främja innovation och hur man kan bli mer fokuserad på funktionen. Man har även gjort en satsning på hållbarhetsmålen regeringen har tagit fram och hur offentlig upphandling kan hjälpa till att nå dessa mål.

Men mer än så anser regeringen att denna strategi kommer att låta myndigheter ha en bättre dialog med näringslivet. Detta är något som inte bara den offentliga sektorn kommer att vinna på utan även vårt samhälle som en helhet, säger Ardalan Shekarabi, civilminsister och det ansvariga statsrådet för offentlig upphandling.

Denna strategi är viktigt eftersom det är många centrala verksamheter som påverkas av de offentliga upphandlingar som gör i Sverige. Allt från polis och migrationsverket till trafikverken påverkas av detta och där anser man att behovet finns för inte bara en målsättning utan även en plan för uppföljning som kan leda till att vi förbättrar oss.

Strategin är inte bara för regeringen utan riktar sig även till upphandlande myndigheter, både statliga och kommunala. Detta kommer även tydliggöra för leverantörerna vilka krav som kommer att ställas på dem, vilket regeringen anser kommer att främja en bättre dialog mellan näringslivet och den offentliga sektorn.