NOV 08 2017

Personal – hantera nedskärningar

Företag, Tips

Företagsvärlden är full av fallgropar och annat som kan drastiskt påverka omsättningen för ett företag. En av situationer ingen vill hamna i är nedskärningar. Till att börja med är det ju inte roligt att företaget helt plötsligt gått back, men värre än så är det för de personer som kan tvingas lämna sitt jobb då budgeten inte längre klarar av det antal anställda företaget för tillfället har.

Detta problem blir sedan tvåfaldigt; inte bara behöver man hjälpa de som tappar jobbet utan även de som blir kvar. Det kan faktiskt vara en traumatisk upplevelse för båda detta grupper.

Att hantera uppsägningar är en viktig del av att vara chef och man har ett ansvar mot sin personal att sköta detta på rätt sätt. Kan man göra det får man en mycket bättre övergångsfas för den som sägs upp och hjälper denne att bättre hantera processen och förhoppningsvis ta sig ut på arbetsmarknaden snabbare.

Man kan också arbeta mer aktivt i detta område genom att arbeta med konsulter som i sin tur hjälper personal att hitta sin väg igen. Detta är en metod man ofta ser tillämpas på större företag och när många blir uppsagd på en och samma gång, men det finns ingen anledning till varför det inte fungerar på mindre skala också.

Att sedan hantera den personal som blir kvar på företaget är också en fokus man måste ha när en eller flera medarbetare tappar jobbet. Till att börja med kan de som är kvar få för sig att de kan lätt hamna i samma situation inom kort, vilket tillför mer stress och leder därmed till sämre hälsa och lägre produktivitet på arbetsplatsen.

Men mer än så kan de som blir kvar i företaget känna skuld över detta faktum. Och det gäller därför att se till att det finns en öppen kommunikation mellan ledningen och de som fortfarande jobbar kvar efter en eller flera uppsägningar. Man måste göra det tydligt varför uppsägningarna hände och hjälpa samtliga att förstå deras nuvarande position på företaget.