AUG 26 2016

Så behåller du dina kunder och ökar deras köpvilja

Företag

Marknadsföring är ett mångfacetterat område där många många olika områden måste samarbeta för att inte lämna pengar på bordet. Ett av de viktigaste områdena man bör fokusera på som företagare är att maximera kundernas värde för företaget. Att förbättra deras lojalitet samt arbeta med merförsäljning.

Att locka till sig nya kunder är både dyrt och kostsamt. Marknadsföringssatsningar är sällan helt säkra och ge mycket varierade resultat. Något som man däremot har mer kontroll över och som dessutom är betydligt mer ekonomiskt är att arbeta för att hålla kvar kunderna. Denna sammanställningen visar till exempel att det kostar fem gånger mer att skaffa en ny kund än att behålla en gammal.

Innan man kan agera på denna fronten så är det viktigt att man har god information om kundrelationerna. För att komplett bild av detta så kan en kundundersökning vara det bästa valet.

NKI

Ett sätt att få en uppfattning om hur dina kunder känner om era produkter eller tjänster är att genomföra en undersökning som sedan sammanställs till ett nöjd kund index. Detta är ett mått som gör att du dels kan följa hur ert arbete fortgår under tid och om ni fått några förändring. Utöver det så ger det även konkret information om varför vissa kunder är mer nöjd. Information som man direkt kan agera på.

Segmentering

Även om varje kund är unik så brukar de ändå oftast kunna grupperas in där de har övergripande likheter. Med denna kunskapen så får ni bättre förståelse för era kunder samt gör det enklare att lägga upp både marknadsföring och kundvård för bäst resultat.

Kundlojalitet

Det är lätt att tro att kundlojalitet och kundnöjdhet har en direkt koppling men så är inte alltid fallet. Det kan ofta vara så att kunden är nöjd men ändå avslutar tjänsten eller byter leverantör eller tvärtom. Detta gör det mycket viktigt att hitta vilka övriga anledningar som ligger bakom detta och hur ni kan agera för att förbättra lojaliteten. Här nedan kommer några tips för att stärka relationen med kunderna och öka dina chanser att behålla dem

  • Ring tillbaka så fort du kan när de sökt dig, visa att du har tid för kunderna och att du bryr dig om dem
  • Belöna dem, skicka en liten gåva och använd deras tjänster eller produkter om du har möjlighet
  • Var alltid tillgänglig om det uppstår problem, inte bara vid försäljning eller order
  • Gör det enkelt för kunden att kunna beställa, åtgärda saker som inte fungerar och ställer till problem och lyssna på kundernas råd
  • Använd samma språk som kunden, inte bara facktermer för då kan du uppfattas som överlägsen och arrogant hos de kunder som inte är lika kunniga inom området
  • Glöm inte vikten av att behandla dina anställda väl, då kommer de i sin tur att se till att dina kunder är nöjda och glada

Men viktigast av allt är nog ändå att alltid se kunden. Ta dem inte för givna även om du har en långvarig relation med dem – det är de som hjälp dig komma dit du är idag och de är värda din uppmärksamhet när de behöver den!