APR 16 2015

Ta vara på nyckelpersoner

Företag

guldnyckel

Nyckelpersoner är chefer och andra i företaget som på grund av deras kompetens eller erfarenhet har stor påverkan på företagets funktion och framgång. På grund av detta är de även mycket svåra att ersätta. 

Hitta nyckelpersoner

Nyckelpersonerna kan komma till företaget antingen genom att växa i rankerna eller genom rekrytering.

I vissa fall kan det finnas någon speciell person som företaget vill locka till sig medans det i andra fall är extremt bra att använda sig av ett headhuntingföretag som har ett bredare kontaktnät och kunskap om vilka personer som skulle passa i rollen.

Behålla nyckelpersoner

När man väl har hittat en anställd som passar in i rollen så gäller det att få behålla dem i rollen. Tack vare deras kompetens så är det antagligen även fler företag som skulle vilja anställa dem.

För att motverka detta är det viktigt att man arbetar med personen för att förstå dess behov så att de kan bemötas. I många fall handlar det om så enkla saker som att ge personen möjlighet till utveckling och att ge utmanande uppdrag.

Säkerhet

Trots att man arbetar för att medarbetaren skall stanna så är det inte alltid man lyckas. Ibland kan det handla om att hen fått ett erbjudande som man inte kan tacka nej till och ibland något så naturligt som att gå i pension.

För att säkra sig mot sådana händelser så finns det försäkringar som kan ge ekonomisk motivation till den anställde och ekonomiskt stöd till företaget om den anställde skulle lämna företaget i förtid.