JAN 28 2015

Undvika flaskhalsar

Företag, Tips

Det finns många steg i ett produktionsled innan produkten rullar ut, packad och klar och redo att ställa på hyllan. Ju fler steg processen har, desto större är risken att hamna i en så kallad ”flaskhals”. 

En flaskhals betyder att saker och ting tar längre till eller stannar av när de inte borde. Det är en välkänd risk under högkonjuktur. Allting går bra och efterfrågan är stor så det sker investeringar. Tyvärr sker inte investeringarna lika över hela företaget och därmed skapas en flaskhals där det finns för lite personal eller maskinkraft för att hantera den ökade efterfrågan.

Om produktionen har många led är också risken stor att flaskhalsar uppstår. Man behöver inte ens märka av dem. Man tror att företaget inte kan arbeta snabbare, att maskinerna är optimerade till max och personal jobbar så snabbt de kan. Så är inte alltid fallet.

Vi har talar om Axxos tidigare och nämner dem igen då den är bra att hitta onödigt långsamma processer i företagets maskinvara. Deras OEE-programvara optimerar arbetsflödet och de kan även se över personalen och se om några rutiner behöver skrotas eller ändras.

Det man själv kan se över är att ta en noggrann titt på vilka steg som tas från beställning till leverans. Ligger beställningspapperna på en persons skrivbord en dag för länge? Eller det kanske leverantörerna som inte håller måttet? Alla dessa saker går att ta reda på, det gäller bara att ta sig tiden. Man kanske måste strukturera om hela produktionsflödet men i slutändan kan vinsten vara mer inkomst till företaget och ett lättare arbetssätt.