APR 10 2015

Utvecklas med rätt hjälp

Företag

Som företag står man alltid inför valet avvecklas eller utvecklas. Att stå still är aldrig en möjlighet för då hinner omvärlden snabbt ikapp, men vilka utvecklingsförändringar kan och bör man göra?

Kvalitet

Evolution

Om en produkt inte lever upp till vad som är utlovat så sjunker både produkten och företagets värde i kundens ögon. Detta är något som kan orsaka enormt med skada på både kort och lång sikt.

Detta gör just kvalitetsarbetet till något enormt viktigt när man funderar på vad man behöver utveckla. Det kan handla om att förbättra kvalitetskontrollerna som sker på era produkter eller ibland kanske främst automatisera så mycket som möjligt då det låser upp tid och kapital till än djupare kontroller.

Effektivitet

Vi nuddade lite på effektivitet redan under den ovanstående rubriken men effektivitet innebär så mycket mer än så. Effektivitetsarbete är något som kan och bör genomföras på så gott som alla arbetsprocesser. Detta är något som kontinuerligt skall förbättras och utvärderas då man så gott som aldrig når en optimal process innan den behöver förändras av något annat skäl.

Ett av de hetaste orden som används inom effektivitetsarbete just nu är ”lean” och är en produktionsfilosofi som i sitt ursprung kommer från Toyota efter andra världskriget. Namnet lean kom dock fram först under 1990-talet.

Marknadsföring

Utan kunder är allt som heter kvalitets och effektivitetsarbete bortkastat. Att satsa på både profilbyggande och leadskapande marknadsföring är därför enormt viktigt både kort och långsiktigt. En viktig del av detta är att göra grundliga undersökningar så att ni förstår era kunder och er plats på marknaden.