FEB 22 2016

Vårda din personal

Företag

164082-happy-business-people

Uttrycket ”personalen är vår viktigaste resurs” förekommer lite varstans i både verksamhetsberättelser och årsredovisningar och kan för många upplevas som en uttjatad klyscha men det fråntar inte det faktumet att ett företag utan personal överlever inte. Så att vårda sin personal är bland det viktigaste ett företag kan göra. 

Det är kostsamt för ett företag att rekrytera personal och att ha personal men utan dem så har inte företaget några resurser som kan producera varor el tjänster, utveckla idéer, prestera kundnytta eller någon som leder verksamheten. Så att hävda att personalen är ett företags viktigaste resurs är inte alls klichéartat. Det finns till och med företagsledare som hävdar att personalen går före kunderna eftersom de anser att det är personalen som skapar ett värde för kunderna, utan personal – inga kunder. Därför bör företaget se till att sina anställda trivs på sitt arbete, känner motivation och har förutsättningar för att leverera.

Vårda din personal genom att:

  1. upprätta en personlig utvecklingsplan tillsammans med den anställde.
  2. fråga de anställda vad som motiverar dem.
  3. se till att ha roligt tillsammans på jobbet.
  4. göra så att din personal känner sig delaktig i hur företaget utvecklas och sköts så att de känner att de är betydelsefulla och viktiga. 
  5. ha gemensamma möten där personalen får ta del av information.
  6. uppmuntra att personalen kommer med förbättrande idéer och lösningar. 
  7. uppskatta din personal tydligt. 
  8. jobba med förebyggande hälsovård så att din personal håller sig frisk och du visar att du värnar om deras hälsa. 
  9. följa lagar och regler, öppna samtal och vett och reson när konflikter uppstår.
  10. ha en god arbetsmiljö där dina anställda trivs och mår bra.